Zomerreis

Sinds 2003 gaan jaarlijks rond de 20 jongeren en 10 volwassenen gedurende een kleine 2 weken in de zomervakantie naar Ukraïne om daar hand- en spandiensten te verrichten bij onze projecten.