Onze sponsoren

Wilde Ganzen

wildeganzen_logo

Wilde Ganzen steunt eenmalige, kleinschalige, concrete projecten. Het gaat bijna altijd om projecten in ontwikkelingslanden en landen in Oost-Europa. Kenmerkend voor elk project van de Wilde Ganzen is dat het één heel praktisch probleem oplost.

Website: www.wildeganzen.nl

Partin

partinlogowebsite

Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven. Partin is de opvolger van het NCDO.

Website: www.partin.nl

 

Gemeente Deventer

gemeente_deventer_logo

Deventer is een actieve stad op het gebied van internationale samenwerking. De basis hiervoor ligt in de betrokkenheid van burgers, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.

Naast de gemeentelijke projecten versterking lokaal bestuur, ondersteunt de gemeente Deventer het particulier initiatief. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van kleine subsidies en door middel van een periodiek overleg internationale samenwerking twee keer per jaar, waarbij alle maatschappelijke organisaties actief rond internationale samenwerking en gevestigd in Deventer uitgenodigd worden.

Website: www.deventer.nl