Nagy Dobrony

Project 2008 – 2011: Nagy Dobrony 

De huidige keuken van het Lyceum in Nagydobrony is klein en voldoet niet aan de minimale voorwaarden, die aan een keuken kan worden gesteld. Evenmin voldoet het aan de geldende regels van de overheid. Met de huidige opslag van levensmiddelen en de hygiënische omstandigheden is de keuken van overheidswege afgekeurd en bestaat het gevaar dat de keuken zal worden gesloten. Op dit moment wordt de school ieder kwartaal beboet voor de slechte toestand, met de belofte voor beterschap voor de toekomst, wat niet langer geloofwaardig is.

We hebben het verzoek gekregen van het Lyceum in Nagydobrony om een keuken met eetzaal en slaapverblijf te bouwen, dat begroot is op € 149.500,–. De mogelijkheid tot uitbreiding met een slaapverblijf op de verdieping in de toekomst is ter vervanging van het huidge jongensinternaat. Realisering en inrichting van de bovenverdieping is geen onderdeel van dit project. In het huidige ontwerp van het gebouw wordt wel rekening gehouden met deze toekomstige uitbreiding.

 

Project 2009 – 2012: Bouw van keuken en eetzaal Lyceum Nagydobrony

Lyceum Nagydobrony

Historie Het Lyceum in Nagydobrony is gesticht in 1995 en begon met 26 studenten en 18 leraren. Het Lyceum had geen eigen gebouwen, waardoor zij schoollokalen moest huren in een oud schoolgebouw in Nagydobrony. Het gemeentebestuur van Nagydobrony gaf toestemming om een oude kleuterschool te gebruiken, waarin de school haar studenten kon onderbrengen. Dit werd uiteindelijk het slaapverblijf voor de meisjes. In 1996 kreeg de school de kans een gebouw te kopen, dat werd verbouwd tot een eetzaal en een slaapverblijf voor de jongens. In 1997 werd het slaapverblijf voor de meisjes groter gemaakt.

Het hoofdgebouw van het Lyceum werd in 1998 verworven en in 2000 werd een gedeelte van de bebouwing nabij de schoollokalen aangekocht, Dit gebouw, een voormalig drogisterij, was echter in slechte staat, waardoor renovatie noodzakelijk was. Vervolgens is in 2003 een nieuw ketelhuis gebouwd om het hoofdgebouw te verwarmen, waarna de school overging tot gasgestookte verwarming.

Studenten De school telt vandaag de dag 117 studenten. Hiermee is het maximum van 120 studenten bijna bereikt. In de afgelopen jaren is veel inzet gepleegd om de gebouw te verbeteren en de school te vergroten.

De school is voor de studenten hun tweede huis. De school ontvangt de jongens en de meisjes van 16 tot 19 jaar voor de duur van drie jaar. Gedurende deze periode is het doel hen vakkennis bij te brengen naast normen en waarden in het leven. De studenten gaan om het weekend naar huis. De overige weekenden worden ze bezig gehouden met sport, hulp aan ouderen, hulp in het kindertehuis, enz.

Onderwijs Het Lyceum kent twee specialismen: scheikunde en wiskunde. Gedurende drie schooljaren kunnen de studenten studeren voor hun afsluitend eindexamen, volgens de eisen van de Oekraïense staat, die gelijk is aan de vierjarige opleiding van de Hongaarse hogeschool.

De studenten kunnen ook Engels studeren, dat ze ’s zomers verder kunnen ontwikkelen op schoolkampen. Vanaf 2001 kunnen ze ook computerles krijgen en sinds 2002 kunnen ze een Europees basisdiploma (ECDL) verkrijgen.

 

Project 2009 – 2012: Bouw van keuken en eetzaal Lyceum Nagydobrony

Bouwproject De huidige keuken is klein en voldoet niet aan de minimale voorwaarden, die aan een keuken kan worden gesteld. Evenmin voldoet het aan de geldende regels van de overheid. Met de huidige opslag van levensmiddelen en de hygiënische omstandigheden is de keuken van overheidswege afgekeurd en bestaat het gevaar dat de keuken zal worden gesloten. Op dit moment wordt de school ieder kwartaal beboet voor de slechte toestand, met de belofte voor beterschap voor de toekomst, wat niet langer geloofwaardig is.

We hebben het verzoek gekregen van het Lyceum in Nagydobrony om een keuken met eetzaal te bouwen.

Jongeren Aan het eind van ieder jaar worden jongeren benaderd binnen de kerkgemeenten van Colmschate/Schalkhaar en omgeving voor de zomerreis in het daaropvolgend jaar. Samen met volwassenen (begeleiders) wordt een hechte groep gevormd, die vooruitlopend op de Oekraïnereis, ondersteuning geeft aan acties en activiteiten. Het werven van jongeren voor uiteenlopende acties, het verzamelen van middelen en gelden voor projecten zoals in Nagydobrony hebben zich verankerd bij zowel de jongeren als bij de volwassenen.

Het jaarlijks hoogtepunt voor en met veel vrijwilligers is de Oekraïnedag. De Ichtuskerk aan de Holterweg is op deze zaterdag het terrein voor een rommelmarkt, een rad van avontuur, een boeken- en speelgoedmarkt en een sponsorloop ‘rondje om de kerk’.

In Nagydobrony zal de jeugd ook worden betrokken bij het project. De taalbarrière tussen beide nationaliteiten wordt verkleind doordat de studenten Engelse taal in hun lespakket hebben. De directeur van het lyceum, de heer Katona Béla, heeft toegezegd zich in te zetten voor het leggen van contacten tussen studenten en onze jongeren.