Projecten

Voor het CUC geldt dat de grootste nood voor gaat. We willen vooral praktisch werken. Daarbij telt dat de haalbaarheid voor de leden de grens bepaalt. Een criterium is dat we de werkzaamheden per jaar kunnen overzien. Het project moet dan ook in ieder geval wordt opgedeeld in jaarlijkse fasen.

Doordat we in de afgelopen jaren goede ervaringen hebben met onze contactpersonen ter plekke, de directeur van het Kindertehuis Nagy Dobrony (Oekraïne) en het hoofd van de technische dienst van het Kindertehuis Nyireghaza (Hongarije), willen we dit ook voor de nieuwe projecten continueren waardoor we slagvaardiger kunnen acteren.
Door gebruik van moderne communicatiemiddelen is de afstand opmerkelijk kleiner geworden. Een contactpersoon blijft nodig, al is het maar om de taalbarrière te doorbreken.

Met de Stichting Hulp Oost Europa (Stichting HOE) hebben we contact voor het transport van goederen naar Oekraïne. Met de kennis en ervaring van de stichting adviseert zij ons en daar waar nodig bemiddelt zij voor het CUC in Oekraïne.