Jeugd voor jeugd

We willen de jeugdleden van Protestante Gemeente Colmschate / Schalkhaar , andere kerken in Deventer en omgeving maar ook niet kerkelijke jongeren in de leeftijd van circa 16 tot 23 jaar een actieve deelname bieden. Zij dienen het doel en de achtergrond van de projecten in Oekraïne te respecteren en te onderschrijven. Belangrijk hierbij is dat we als het CUC een vertegenwoordiging zijn van de kerken in Colmschate en Schalkhaar en als zodanig ook acteren naar buiten toe.

Het streven is de jeugd het gehele jaar te betrekken bij de activiteiten, startend vanaf het najaar tot en met de zomer(reis) het jaar volgend erop. Zo is er maandelijks een jongerensoos , worden deelnemende jongeren aan het werk gezet om zelf met 10 euro activiteiten op te zetten om geld bijeen te krijgen voor een concreet doel in de Oekraïne, worden zij ingezet als collectant tijdens de huis-aan-huis collecte etc.  Met de Jeugdraad vanuit de Protestante Gemeente Colmschate / Schalkhaar (PGCS) zijn afspraken gemaakt om samen te werken, ook wordt samenwerking gezocht met de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Deventer (PGD).

De grote bouwprojecten uit de eerste jaren waren erg intensief maar vooral ook erg kostbaar. Mede vanwege teruglopende subsidiemogelijkheden heeft CUC daarom besloten om geen grote meerjarige bouwprojecten meer te doen.

De afgelopen jaren hebben we meer ingezet op een combinatie van kortdurende (bouw)projecten en het organiseren van activiteiten voor de lokale Oekraïense jeugd.  Daardoor ontstaan niet alleen hechte vriendschappen, ook is onze jeugd dan daadwerkelijk samen met de Oekraïense jeugd aan het bouwen aan verbetering van de leefomstandigheden. Het credo Jeugd voor Jeugd komt zo nog beter tot uitdrukking!