Jeugd voor jeugd

We willen de jeugdleden van Protestante Gemeente Colmschate / Schalkhaar en de Titus Brandsmaparochie in Colmschate / Deventer in de leeftijd van circa 16 tot 23 jaar een actieve deelname bieden. Zij dienen het doel en de achtergrond van de projecten in Ukraïne te respecteren en te onderschrijven. Belangrijk hierbij is dat we als het CUC een vertegenwoordiging zijn van de kerken in Colmschate en Schalkhaar en als zodanig ook acteren naar buiten toe.

Het streven is de jeugd het gehele jaar te betrekken bij de activiteiten, startend vanaf het najaar tot en met de zomer(reis) het jaar volgend erop. Dit kan in combinatie met reeds andere bestaande bijeenkomsten zoals de jongerenkerk van 15+ die maandelijks bij elkaar komt en het jongerenpastoraat. Met de Jeugdraad vanuit de Protestante Gemeente Colmschate / Schalkhaar (PGCS) zijn hierover afspraken gemaakt om gezamenlijk samen te werken. Vanuit de Titus Brandsmaparochie is gesproken over samenwerking met jongeren vanuit de groep oud-vormelingen (12+).

We willen in de toekomst meer en meer de Ukraïense jeugd betrekken. In een nieuw project is lokale betrokkenheid van jongeren een voorwaarde.