Geschiedenis

In 2002 ontstond het plan om iets te gaan doen aan de slechte voeding van de schooljeugd én de armzalige behuizing van de scholen in de Karpaten. Dit resulteerde in ondersteuning van bouwprojecten in Kisgejöc (vanaf 2003), Eszeny (vanaf 2006), Nagydobrony (vanaf 2009), Szürte (2013), en Barkaszó (2014). Deze plaatsen liggen in Oekraïne, net over de grens met Hongarije. Hier leeft een groot deel van de bevolking in grote armoede.

In principe financiert de staat Oekraïne de maaltijden voor scholieren. De staat financiert echter niet de keukens waar de maaltijden bereid worden. Als een school dus een slechte of afgekeurde keuken heeft, trekt de staat de vergunning in en hebben de leerlingen pech. Vooral voor de kinderen uit arme gezinnen heeft dit als consequentie dat zij met name in de winter niet dagelijks in ieder geval één warme maaltijd krijgen.

Sinds 2003 gaan jaarlijks rond de 20 jongeren en 10 volwassenen gedurende een kleine 2 weken in de zomervakantie naar Oekraïne om daar hand- en spandiensten te verrichten bij de bouw van een eetzaal met keuken. Daarbij geeft het CUC ondersteuning in de voorbereiding; lokale bouwlieden zorgen voor de bouw van de gebouwen. Daarnaast zijn de diverse schoolgebouwen opgeknapt, is sanitair aangelegd, zijn schoolborden, speeltoestellen en schoolmeubilair uit Nederland overgebracht voor een 2e leven en zijn er vriendschappelijke contacten met de Oekraïense jeugd gelegd tijdens de bouwactiviteiten, het sporten of ontspanningsmomenten.

Door giften van kerkleden en belangstellenden, van lokale instanties en bedrijven én mede dankzij de acties door jeugd uit Deventer, subsidies van de gemeente Deventer, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en de Wilde Ganzen konden we deze projecten uitvoeren.

Klik op Projecten voor meer informatie over de afgeronde projecten.