CUC

Het Colmschate-Ukraine-Contact (CUC) is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Colmschate /  Schalkhaar (PGCS) in samenwerking met de Titus Brandsma kerk Colmschate / Deventer.

Gedurende de afgelopen jaren hebben gemeenteleden het initiatief genomen om een project te starten in Oekraïne van, voor en door jongeren: Jeugd voor Jeugd. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat we in het rijke westen veel hebben, terwijl in grote delen van Oost Europa gebrek is aan de meest basale levensbehoeften. Door het CUC willen we elkaar als gemeenschap, jong en oud, hiervan nog meer bewust maken en heel direct onze hulp aanbieden bij de opbouw van het land, het onderwijs en de organisatie.

Het CUC heeft als doel om jongeren (16 +) van de PGCS, andere kerken in Deventer én niet kerkelijke jongeren met elkaar te verbinden, met die jongeren kleinschalige duurzame hulp en ondersteuning te bieden aan lokale scholen en instellingen in West Oekraïne en ze zodoende ook in contact te brengen met de Oekraïense jeugd.

We geven hiermee op een actieve manier en in de praktijk invulling aan hoe we als PGCS een bijdrage willen leveren aan een betere wereld én we blijven hierdoor in contact en verbinding met de jongeren.
We doen dit door:

 • Jaarlijkse zomerreis te organiseren met jongeren naar Oekraïne waarbij we kleine klusprojecten en onderhoud uitvoeren maar ook activiteiten voor de lokale jeugd organiseren;
 • Organiseren van voorbereidingsavonden voor jongeren en reisleiding in de maanden voorafgaande aan de zomerreis;
 • Organiseren van activiteiten het jaar rond die betrekking hebben op zomerreis (bv inzamelingsacties etc.);
 • Samen met de jeugdraad organiseren van maandelijkse ‘soosavonden’ waardoor jongeren elkaar het jaar door kunnen ontmoeten;
 • We zoeken hierbij de samenwerking met andere Deventer kerken;
 • We maken bij onze zomerreis gebruik van twee vaste ‘ankerpunten’: Jack en kindertehuis in Nagy Dobrony;

Bij onze activiteiten gelden de volgende randvoorwaarden:

 • Er is steun van de jeugdraad van de PGCS;
 • Minimaal 12 en maximaal 24 jongeren die de reis willen maken;
 • Jaarlijkse inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn;
 • We streven naar 2 projecten in West Oekraïne die hulp nodig hebben;
 • Er is voldoende reisleiding (2 per 6 jongeren);
 • Er zijn voldoende bestuursleden: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid PR, bestuurslid activiteiten;
 • We starten regelmatig een nieuw project;
 • De projecten dragen bij aan het welzijn van de jongeren in Oekraïne;