Nieuwsbrief maart 2017: Wie zal dat betalen?

Sinds zomer 2003 zijn er al veel projecten gerealiseerd in Ukraïne. Mede dankzij acties en collectes hebben we heel veel kunnen doen in het Hongaarse deel van Ukraïne. De scholen in Kisgejöc en Eszeny hebben nu een goede keuken en eetzaal. Het lyceum heeft een keuken, eetzaal en goed functionerende slaapvertrekken voor jongens en meisjes studenten. In Barkaszo kan men koken voor de leerlingen. Probleem daar is nu, dat de school zo arm is en zo weinig geld van de overheid krijgt, dat het haast onbetaalbaar is om elke dag te kunnen koken. Bij het kinderthuis is ook een nieuwe keuken gerealiseerd. Voordeel bij het kindertehuis is dat men een eigen boeren bedrijf heeft waar men zelf vee houdt en aardappelen en groenten verbouwt . Daardoor wordt men minder getroffen door de geldontwaarding.

Voorheen hielden we elk jaar een Oekraïne dag, met een rommelmarkt, een loterij en een sponsorloop konden we aardig wat geld (ca. € 5000) binnenhalen. Nu is deze dag een PGCS dag geworden en gaat de opbrengst naar de kerk.

Maar er zijn nog steeds activiteiten die aan het CUC ten goede komen. We praten er eigenlijk nooit over, maar wist u dat de cake die elke zondag door vrijwilligers bij de koffie wordt verkocht in 2016 het bedrag van € 572,85 heeft opgeleverd? Wist u dat Simon Koman en Heiko Urbach al jaren actief zijn om oude metalen in te zamelen? De metalen kunnen in de container in het fietsenhok achter de kerk gedaan worden. Tot nu toe met veel succes: in 2016 brachten oude metalen € 3.314,65 op. We hopen dat beide heren dit nog lang mogen blijven doen. Het zou heel fijn zijn als er iemand is die nu al mee kan helpen bij het verwerken van al die metalen. Gesorteerd leveren metalen veel meer op dan wanneer alles bij elkaar gegooid wordt. Simon heeft een paar jaar geleden een machine gemaakt die de blikjes sorteert in ferro en non ferro. Nog steeds veel werk, maar het loont. Als stukken te groot zijn om zelf bij de kerk af te leveren, is telefonisch overleg met Simon (0570 651207) of Heiko (0570 650652) voldoende. Zij kunnen dan een afspraak maken om het op te halen.

Al die acties zijn onvoldoende om alles te kunnen betalen wat we tijdens een zomerreis doen. Vaak is voor ons ook onvoldoende tijd om alle klussen te klaren tijdens een zomerreis. Soms kunnen we geld achterlaten om met vrijwilligers ter plaatse gedurende het jaar klussen op te knappen.

Daarom houden we in de week van 18 t/m 22 april een huis aan huis collecte in Deventer oost en Colmschate. Hiervoor hebben zich een paar mensen opgegeven. Dat is echter onvoldoende om samen met de jongeren de hele wijk te bereiken. Als u ons werk een warm hart toedraagt en het belangrijk vindt dat jonge mensen in Oekraïne een goede schoolopleiding krijgen, niet geplaagd door de armoede in hun land, geef u dan op als collectant.

Dat kan bij Roelof Michel: roelofmichel @ gmail.com / 06-13036463 of op zondag na de dienst. Roelof verdeelt de straten onder de collectanten, zodat er nergens 2 maal iemand komt en niemand te veel moet doen.

Namens het CUC,
Jaap de Bruijne