Nieuwsbrief januari 2017: Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Het nieuwe jaar begint goed met veel activiteiten.

Op 29 januari is er in de kerk een voorlichtingsavond voor jongeren die overwegen mee te gaan met de zomerreis en voor hun ouders. Zaal 2, 19.30 uur.

De  oliebollenactie heeft € 1151,54 opgebracht. Een mooi resultaat. Tineke, Henk en Ria willen stoppen met de oliebollenactie. Bedankt mensen, voor jullie geweldige inzet gedurende 14 jaar. Het geld dat jullie werk opgebracht heeft is in Ukraïne goed besteed bij de bouw van 3 nieuwe keukens bij scholen in Kisgejöc, Eszeny, Nagydobrony en bij de verbouw van de keuken van het kindertehuis.

De eerste bijeenkomst van de leiding die deze zomer meegaat naar Ukraïne is al geweest. We willen de 29e goed voor de dag komen.

In de week na Pasen houden we in Colmschate en Deventer oost weer een huis aan huis collecte, om het project van komende zomer te kunnen betalen. Naast alle jongeren die meegaan zoeken we dus nog collectanten. Week 16 van 18 tot 22 april.

Met de jeugd die meegaat worden een aantaal bijeenkomsten gehouden waarin men basisvaardigheden voor het werk deze zomer kan leren.

Vanuit het kindertehuis kregen we enthousiaste geluiden over de kerstpresentjes die door onze jongeren gemaakt en verzonden zijn. Ze kwamen precies op tijd voor het orthodox kerstfeest, dat altijd wat later gevierd wordt dan dat wij protestanten gewend zijn. Kinderen die anders niets krijgen konden nu delen in de kerstvreugde.

Naast al deze positieve geluiden ook aandacht voor Wouter. Deze winter kreeg hij slechte berichten over zijn gezondheid en heeft hij een tijdje in het ziekenhuis gelegen.  In het ziekenhuis van de Erasmus universiteit heeft men hem zodanig kunnen helpen dat de ergste pijn verdwenen is en men met de behandeling van zijn ziekte kan beginnen. Wij wensen Wouter en Ingeborg veel sterkte de komende tijd.

Namens het CUC,
Jaap de Bruijne