Nieuwsbrief december 2016: Draaikolk van gebeurtenissen

We zijn een beetje in een draaikolk van gebeurtenissen terecht gekomen. Zoals ieder jaar heb ik op tijd de adressen van mogelijke reisgenoten opgevraagd bij het kerkelijk bureau. Net ietje eerder dan anders, om niet de folders van de vaste vrijwillige bijdrage in de weg te zitten.

Op 8 november hebben we als bestuur onze jaarlijkse evaluatie gehouden. We hebben besloten om door te gaan met het organiseren van zomerreizen naar Ukraïne voor jongeren. En zijn in overleg met andere kerken om samen te werken.

Gesprekken zijn gevoerd met de jeugdwerker van de Lebuinuskerk in Deventer. Toen kwam het bericht dat de CUC-voorzitter Wouter Griffioen ernstig ziek was en in het ziekenhuis verbleef, met een afschrikwekkende diagnose. Wouter is nu onder behandeling in het Erasmus UMC in Rotterdam. Daar heeft men een aantal maatregelen genomen, waardoor Wouter aanmerkelijk minder pijn heeft en de blokkade van zijn galwegen is weggenomen. Nu Wouter zich niet meer kan inzetten voor het CUC heeft Carel Diekerhof zijn taak overgenomen.

Tot zover die stand van zaken. Dat betekent, dat we als de gesmeerde bliksem op zoek moeten naar voldoende reisleiding, die ook in staat is om met een busje met jongeren te rijden.

Eind november stond een werkbezoek naar Ukraïne gepland, om een realiseerbaar project te vinden. Door de gezondheidssituatie van Wouter hebben we dat werkbezoek moeten uitstellen tot begin van 2017.

De jongeren die zijn mee geweest met de zomerreis 2016 zijn druk bezig geweest met het maken van kerstpakketten voor de meisjes van het kindertehuis in Ukraïne waar zij afgelopen zomer veel contact mee hebben gehad. Verder is hun gevraagd te helpen met het verzamelen van spullen voor meervoudig gehandicapte vrouwen en meisjes van een tehuis in Hongarije. Het gaat dan om ondergoed, slaapkleding, incontinentiemateriaal enzovoort.

Wij hebben veel contact met Jack Keijzer, de technisch man van dat tehuis en elke zomerreis brengen wij als groep daar een bezoek. Tijdens het werkbezoek in januari hopen we zinvolle activiteiten voor de zomerreis te vinden. En dan niet alleen een hek schilderen (overigens ook erg zinvol).

Op 29 januari 2017 zijn de jongeren van onze kerk en andere belangstellenden vanaf 16 jaar to ca 20 jaar welkom op de informatieavond voor de zomerreis 2017. Ook zij die nog niet zeker weten of ze mee willen, maar nieuwsgierig zijn, zijn van harte welkom voor de informatiebijeenkomst om 19:30 uur in de Ichtuskerk. Wij zorgen voor een goed verhaal en koffie. Komen jullie met vragen die een gesprek zinvol maken? Voor de duidelijkheid: ook ouders zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

We wensen Wouter sterkte in deze tijden. En we wensen onszelf en allen die ons lief zijn fijne feestdagen en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Namens het CUC,
Jaap de Bruijne