Update situatie tehuis in Nagy Dobrony 11 april 2022

Afgelopen week is er contact geweest met de directie van het tehuis in Nagy Dobrony.  De situatie is stabiel en er zijn gelukkig geen acute tekorten aan basisbehoeften.

Eén van de meiden die eerder met een groep naar Hongarije was gegaan is teruggekeerd naar het tehuis vanwege heimwee. Twee andere meiden zijn uit Budapest op last van jeugdzorg teruggekeerd.

CUC heeft haar hulp toegezegd mocht er wel behoefte ontstaan aan hulp, dit wordt zeer gewaardeerd door de directie.

De situatie in Barkaszo is momenteel niet duidelijk, zodra wij weer contact hebben gehad met de schoolleiding laten we weten hoe het daar gaat.